Vilkår & Betingelser

Vi foretrekker å tenke på disse som hva du kan forvente avoss og hva vi trenger av deg.

 

Bestillings- og betalingsprosedyrer:

Online booking og betalinger

Når du har bestemt deg for å bestille en av våre turer blirdu sendt til vårt sikre bestillingssted der du kan velge å betale via PayPaleller kredittkort (Stripe). Ingen betalingsinformasjon vil ligge på nettstedetvårt og transaksjonen er trygg og sikker.

 

Bestillingsbekreftelse

Din reservasjon vil bli gjort umiddelbart i systemet vårt ogbør godkjennes / bekreftes innen 72 timer. Inntil du mottar en bekreftelse fraoss, blir ikke bestillingen din bekreftet. Dette skyldes den usannsynligenødvendigheten av at det kan være værbegrensninger eller andre forhold som kanforhindre at turen fortsetter. Hvis turen ikke blir bekreftet, vil vi kontaktedeg for å enten tilby en alternativ tur eller umiddelbart gi ut refusjon viabetalingsprosessen du brukte.

 

Bestillingsbetingelser

Alle bestillingsendringer, endringer og kanselleringer måskje skriftlig eller per e-post (relatert til bestillingen). Alle priser eroppgitt i norske kroner (NOK) per person og inkluderer skatter ogmerverdiavgift til gjeldende priser, disse kan justeres i tråd med offisielleendringer.

 

Endringer / endringer av eksisterende reiserute

Mindre endringer av bookingen kan være mulig på forespørsel.Der dette innebærer en oppgradering / nedgradering av turen vil vi gjøre denødvendige endringene der det er mulig. Hvis det er nødvendig med størreendringer vennligst informer oss så langt på forhånd som mulig, for at vi skalkunne prøve å hjelpe deg. Endringsgebyr kan påløpe i henhold til de forespurteendringene. Vi forbeholder oss retten til å justere reiseruter avhengig avdagens forhold, disse vil bli tydelig kommunisert til deg og vi vil sikre atdet har liten innvirkning på planene dine.

 

Reisedokumenter

Nettstedet vil generere en bekreftelse på bestillingen din.Det er viktig at du sikrer følgende:

 

A . Vær tilgjengelig på ditt utgangspunkt / hotell i Norge,hvis du er i tvil, vennligst sjekk AVGANGSPLASSER på vår hjemmeside og sekartet for henting i byen / byen du drar fra.

 

B . Ha fotoidentifikasjon som samsvarer medbestillingsnavnene dine, hvis du må bli bedt om å presentere det.

 

Avbestillinger

Alle avbestillinger må være mottatt skriftlig eller pere-post til info@fjordnorwaytours.com, avbestillingsdato er datoen for e-posten.

 

1) Turer som beskrevet på vår hjemmeside, ikke inkludertHurtigruten-relaterte turer:

 

Generelle avbestillingsgebyrer:

 

40 - 11 dager før turen: 25% refusjon,

mindre enn 10 dager før turen: ingen refusjon.

2) Turer inkludert cruise på hurtigruteskipene

 

Generelle avbestillingsgebyrer (eksklusiveforsikringspremier):

 

Mer enn 90 dager før servicestart: 80% refusjon

Fra 60-89 dager før servicestart: 50% refusjon

Fra 30-59 dager før servicestart: 25% refusjon

Mindre enn 30 dager før servicestart: ingen refusjon

Force Majeure

Ved force majeure, som opptøyer, flom, jordskjelv, streikosv., Opphører ikke kontrakten å være bindende for begge parter.

 

Reise- og avbestillingsforsikring

Vi anbefaler deg på det sterkeste å avtale en reise- ogavbestillingsforsikring i hjemlandet før du reiser for å unngå problemerutenfor vår kontroll. Hvis din tur involverer en eksepsjonell eller sportsligaktivitet, må du forsikre deg om at forsikringsleverandøren din er klar over ogvil dekke deg for denne aktiviteten, da Fjord Norway Tours ikke under noenomstendigheter skal holdes ansvarlig for skade, tap eller ulykke forårsaket avdeltakelse i eller i forbindelse med slike aktiviteter.

 

Styrende lov

Avtalen mellom Fjord Norway Tours og kunden, og allerelaterte spørsmål, under enhver tvist om de generelle vilkårene som er listether, skal styres for alle formål av norsk lov, og mulige tvister skal avgjøresav en norsk domstol.

 

Byrde

Generelt er Fjord Norway Tours ikke ansvarlig for skader,tap eller ulykker uansett art på noen person eller varer (inkludert økonomisktap og følgeskader) som oppstår under, etter, i forbindelse med eller som enkonsekvens av kundens bestilling, reise eller opphold organisert gjennom FjordNorway Tours, med mindre slikt er forårsaket av forsett eller grov uaktsomhetfra Fjord Norway Tours side.

 

Avtalen mellom Fjord Travel Norway og kunden er ikke etløfte om transport i henhold til den norske loven av 24. juni 1994 nr. 39(sjøloven), og dermed er Fjord Travel Norway ikke å anse som” bortfrakter” ihenhold til bestemmelsene i denne loven.

 

Godkjennelse

Ved å betale, har kunden akseptert de generelle vilkårene idette dokumentet, som en del av avtalen mellom Fjord Norway Tours og kunden.