Dirk Silbernagel

Dirk Silbernagel

Jeg er ansvarlig for økonomien til et mellomstort selskap i Ålesund. Hvert år gleder jeg meg til starten av turistsesongen, fordi det alltid er spennende for meg å oppleve de fascinerte ansiktene til menneskene som lytter til historiene, forklaringene og beskrivelsene mine om landet og folket. Jeg guider på engelsk og tysk.